Integritetspolicy

Personuppgifter

Ferrita Sweden AB, nedan nämnd som Ferrita värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Ferritas målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Ferrita samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Sajten i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.
Ferrita Sweden AB, 556413-2412, Box 173, 731 24 Köping är personuppgifts-ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Sajten genom cookies. De personuppgifter som Ferrita behandlar är ditt personnummer, namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, leveransadress, IP-adress och telefonnummer. Betal- och kreditkortsnummer behandlar och lagrar vi inte, utan det lagras hos Klarna.

Klarna

För att vi ska kunna erbjuda Klarnas betalningsmetoder kan vi i kassan, skicka vidare dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och uppgifter rörande din beställning till Klarna. Detta för att Klarna ska kunna bedöma om du uppfyller kraven för deras betalningsmetoder och skräddarsy dessa betalningsmetoder för du. Dina personuppgifter som överförs behandlas i enlighet med Klarnas egen sekretesspolicy.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.
Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra Sajten, betalningslösningar och betalningsprocesser. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser kan inkludera behandling där dina personuppgifter, bl.a. ditt personnummer, överförs till andra bolag inom Ferritas koncern och tredjepartsleverantörer för att ingå som analysunderlag. Moderbolag Godarb AB, 556321-2702, Box 173, 731 23 Köping.
Personuppgifterna kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister. Personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.
Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU, samt att personuppgifter överförs till, och behandlas av, andra bolag inom Ferrita koncernen i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Ferrita iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.
Genom att godkänna policyn på Sajten i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES. Om hela eller delar av Ferritas verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.
Ferrita använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund hos Ferrita sparas dina uppgifter framledes. Detta med hänsyn till att våra rostfria avgassystem har livstidsgaranti för dig som köpare och vi måste därmed ha spårbarhet om garanti åberopas. Du kan när som helst begära att telefonnummer och mailadress makuleras, du som kund kontaktar då Ferritas kundservice. Detta utifrån krav i lag eller för att fullgöra Ferritas åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Vi på Ferrita Sweden AB vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Där du får reda på vilka personuppgifter som behandlas om dig. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på våran hemsida. Den kan alltså inte skickas per e-post. Du har själv möjlighet att logga in på ditt användarkonto och rätta till felaktiga uppgifter.
Ferrita vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Ferrita förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Ferrita korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till mail@ferrita.com. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.
Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring. I vissa fall kan inte Ferrita Sweden AB tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.

Länkar

Ferrita kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Ferritas kontroll, och webb-platser utanför Ferritas kontroll kan länka till hemsidan. Även om Ferrita försöker säkerställa att Ferrita enbart länkar till webbplatser som delar Ferritas personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Ferrita inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella Sajten.

Cookies

På Ferritas webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Sajten.
Det finns två huvudtyper av cookies: 1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
Ferrita använder cookies för att förbättra vår hemsida för besökaren t.ex. genom att anpassa hemsidan efter besökarens önskemål, val och intressen, kunna hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg, kunna hantera ditt köp, säkerställa att besökaren loggat in på hemsidan och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker, för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig och för att kunna fullgöra våra åtaganden vid köp.

Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos Ferrita så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker vår hemsida samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessioncookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av vår hemsida.

Genom att godkänna Ferritas allmänna villkor och/eller denna Integritetspolicy och använda Ferritas hemsida samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Ferritas hemsida försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.
Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kommer du inte att kunna genomföra köp på vår hemsida. Funktionaliteten kan även i övrigt komma att begränsas.

Kontakta oss

Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. På Ferrita Sweden AB är våra kunders personliga integritet viktiga för oss och att du som kund alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta vår kundtjänst via mail@ferrita.com . Du kan också ringa till oss på telefonnummer: 0221-18070.