Luftfilter

VÅRA PANEL & INSATSFILTER ERSÄTTER ORGINAL.
FABRIKATEN ÄR SPRINT FILTER OCH BMC

SPRINT FILTER

UTVECKLING: MED ETT NYTT PANTENTERAT LUFTFILTERKONCEPT MED ETT INNOVATIVT POLYSTERMATERIAL
SOM GÖR ATT LUFTKANALERNA ÄR KONSTANT KALIBRERADE TILL ETT BESTÄMT FLÖDE. TESTRESULTAT I BÄNK
VISAR ATT SPRINT FILTER ÄR DEN BÄSTA LÖSNINGEN FÖR ATT LEVERARA RÄTT MÄNGD LUFT PÅ ETT KONSTANT SÄTT.
DETTA UPPNÅS TACK VARE OPTIMERING AV YTORNA PÅ ALLA LUFTFILTER SOM ÄR ANPASSADE FÖR ATT MONTERAS I ORGINAL
LUFTBOX. DE FÖLJER SÅLEDES DEN MAXIMALA UPPNÅBARA YTAN: MER LUFT, MER KRAFT, MER FILTRERING. SPRINT FILTER UTVECKLAR
STÄNDIGT NYA LÖSNINGAR MED DE BÄSTA RACINGTEAMEN I VÄRLDEN, FÖR ATT SÖKA EFTER MAXIMAL EFFEKT OCH MINIMAL STRÖMFÖRLUST.

MATERIAL: SPRINT FILTERS POLYESTER MEMBRAN ÄR EXTREMT TÅLIGA, SABILA OCH PÅVERKAS INTE AV VIKNING
UNDER TILLVERKNING I JÄMFÖRELSE MED BOMULLSFILTER SOM HAR VÄVNING DÄR FLERA LAGER ÖVERLAPPAR VARANDRA,
VILKET LEDER TILL I VISSA OMRÅDEN DÅLIG OCH INEFFEKTIV FILTRERING. DET FINNS INTE NÅGOT FILTER I VÄRLDEN SOM BYGGER
PÅ EN LIKNANDE TECKNING. MEMBRANFILTRET BESTÅR AV ETT TYG MED POLYESTERTRÅDAR FRÅN Ø 22 MIKRON (P08F1-85).
DESSUTOM FÖRDUBBLAS FILTRERINGSYTAN MER ÄN PÅ NÅGOT ANNAT SPECIALFILTER.

ENKELT UNDERHÅLL: SPRINT FILTERS RENGÖRINGSPROCEDUR ÄR ENKEL OCH SNABB: ANVÄND LUFTTRYCK I MOTSATT RIKNING, FÖR ATT RENSA
BORT SKRÄP OCH DAMM SOM SAMLATS UPP. INGEN TVÄTTNING ELLER TORKNING ÄR NÖDVÄNDIG. FILTRET KAN ÅTERMONTERAS OMEDELBART. UNDERHÅLL AV
LUFTFILTRET ÄR VIKTIGT FÖR MOTORNS SKYDD, SKÖTSEL OCH EFFEKTIVET. ETT RENT OCH OSKADAT FILTER GARANTERAR ALLTID RÄTT MÄNGD REN LUFT FÖR LUFTBOXEN

BMC

DE VÄLKÄNDA FILTREN I SIN KLASSISKA RÖDA DESGIN, TILLVERADE I HELGJUTET UTFÖRANDE UTAN SKARVAR ELLER SVETSFOGAR VILKET GER
EN STABIL OCH STADIG KONSTRUKTION. FILTERMATERIALET ÄR MED FLERTAL LAGER AV BOMULLSVÄV SOM ÄR BEHANDLAT MED EN SPECIELL OLJEFILM
FÖR BÄSTA FILTEREGENSKAPER. FILTREN ÄR TÄCKTA MED ALUMINIUMNÄT SOM HAR EN EPOXYBELAGD YTA OCH ÄR TVÄTTBARA FÖR ATT ÅTERANVÄNDAS

Visar 1–20 av 127 resultat