Monteringsbeskrivning

A. Kontrollera

Kontrollera att emballage och gods inte har skadats vid leverans. Om emballaget är leveransskadat kan även innehållet vara deformerat eller sakna detaljer. Om så är fallet, kontakta din leverantör. Kontrollera att avgassystemet motsvarar det som du beställt till din bil.

B. Demontera

Demontera det gamla avgassystemet. Börja bakifrån och arbeta dig steg för steg framåt. Var försiktig med bultar vid flänsförband mot katalysator och turboaggregat så att dessa inte skadas. Undvik att skada ev. närliggande rörledningar eller andra känsliga komponenter under bilen.

C. Montera

Avlägsna skyddsplasten på ljuddämparna.
Montera därefter nya gummiupphängningar om det ingår i avgassystemet du köpt. Applicera ett tunt lager avgaspasta i skarvarna mellan de sammansatta detaljerna för att undvika ev. läckage i slitsskarvarna på ditt nya avgassystem. Börja framifrån och montera detalj för detalj bakåt. Montera klammer och eventuella bultar till flänsförband löst. OBS! Klammer skall monteras i botten av slitsen. Kontrollera att samtliga nya detaljer hänger fritt i sina rätta positioner. Skruva åt alla klammer och bultförband framifrån och bakåt. Kontrollera samtidigt att detaljerna hänger spänningsfritt även under åtdragning. Ditt nya avgassystem från Ferrita är monterat och klart. OBS! Kontrollera inte tätheten på avgassystemet genom att täppa till ändröret då motorn kan ta skada.

Kontakta oss vid eventuella frågor om montering av ditt avgassystem eller avgasdetaljer:
Telefon: 0221-18070
Mail: mail@ferrita.com