Lastbil

Rostfritt kan behövas på andra ställen än bara på en personbil för att hålla en livstid. Vi tillverkar avgassystem och specialdetaljer mot kundorder och kan levereras eller monteras direkt på fordonet.

Ferritas rostfria avgassystem uppfyller de höga krav som ställs på kvalitet och ergonomi för att kunna uppnå målen alla har. Anpassad nivå avseende effekt, ljudnivå och ekonomi.

Avgasreningsutrustning
för euro uppgradering
till lastbilar

Till fordon som inte uppfyller marknadens EURO – krav finns möjlighet att eftermontera
typgodkänd avgasreningsutrustning som är anpassad efter gällande direktiv. Katalytiskt,
dieselpartikelfilter avlägsnar sotpartiklar (PM), kolväten (HC) och kolmonoxid (CO). SCR-
omvandlare avlägsnar NOx. Komplett med rör, tillsatstank, doseringssystem, styrning och
övervakning. Utförande beror på fordon och uppgraderingsnivå.

Miljözoner i Sverige.

Alla städer i Sverige är skyldiga att garantera sina invånare acceptabel luftkvalitet. I många städer behöver NOx och partiklar minskas och detta skall uppnås genom införande av miljözoner. I en miljözon finns miljöbegränsingar för tunga fordon (över 3,5t).

  • Alla tunga, dieseldrivna lastbilar och bussar är tillåtna att komma in miljözon i minst 6år, räknat från den första registreringen av fordonet, oavsett registreringsland.
  • EURO 2 och 3 fordon kan komma in i miljözon i 8år räknat från första registreringen av fordonet.
  • EURO 4 fordon kan komma in i miljözon till och med år 2016, oavsett registreringsåret.
  • EURO 5 fordon kan komma in i miljözon till och med år 2020, oavsett registreringsåret.
  • EURO 6 har ingen fastställd gräns


Typgodkänd utrustning

Ferrita tillhandahåller typgodkänd utrustning av tunga fordon, bussar och lastbilar. Från EURO 2, 3 och 4 till EURO 5, samt EURO 4 och 5 till EURO 6, för att få framföras i svenska miljözoner (miljözon).
Detta innebär att ett fordon som efter montering med detta system besiktigas och får rätt uppgradering i registreringsbeviset.
En annan viktig faktor är även att anpassa sig efter upphandlingar, där det ofta ställs krav på fordon med EURO 5 eller EURO 6 klassificering.
Vi tillhandahåller komplett utrustning, monterat på fordon och besiktigat med nytt registreringsbevis.

Offertförfrågan

  • 0221-18070